CEL OPERACJI


Utworzenie innowacyjnego systemu selekcji bydła polskiego czerwonego (PR) obejmującego: chów przyszłych buhajków, kontrolę pochodzenia na podstawie DNA, identyfikację i potwierdzenie rasy PR testem genetycznym. System identyfikacji i kontroli pochodzenia będzie opierał się na opracowanym repozytorium DNA i webowej aplikacji e-DNA: ID Bydła, które pozwolą na transfer informacji między podmiotami prowadzącymi księgi, stacjami unasienniania, służbami weterynaryjnymi, ARiMR i IZ PIB. Ponadto, celem będzie uzyskanie udoskonalonej wołowiny oraz promocja mięsa ras rodzimych.

GŁÓWNE REZULTATY OPERACJI


Zastosowanie przewidywanych rezultatów operacji przyniesie szereg istotnych korzyści dla hodowców i dla przemysłu mięsnego. Przede wszystkim, utworzenie odchowalni dla cieląt rasy polskiej czerwonej, w ramach programu ochrony zasobów genetycznych, umożliwi kontrolę nad jakością hodowli oraz selekcję zwierząt najlepiej przystosowanych do produkcji mięsa. To z kolei może przynieść poprawę opłacalności hodowli oraz zapewnić wysoką jakość mięsa, co zwiększy konkurencyjność produktów na rynku.
Ponadto, wprowadzenie testów DNA do identyfikacji rasy oraz określenia udziału genetycznego będzie miało istotny wpływ na kontrolę jakości produktów mięsnych na rynku. Dzięki temu możliwe będzie skuteczne zapewnienie zgodności deklarowanej rasy bydła z faktycznym pochodzeniem mięsa, co zwiększy zaufanie konsumentów i usprawni zarządzanie jakością w przemyśle mięsnym.
Stworzenie repozytorium DNA dla bydła objętego programem ochrony genetycznej umożliwi pełne śledzenie historii hodowlanej zwierząt oraz lepsze zarządzanie zasobami genetycznymi, co ma kluczowe znaczenie dla długoterminowej ochrony i zrównoważonego wykorzystania genetycznych zasobów bydła rasy polskiej czerwonej.
Analiza zmienności genetycznej populacji bydła polskiego czerwonego na podstawie badań markerów mikrosatelitarnych DNA pozwoli na lepsze zrozumienie genetycznych cech rasy, co może przyczynić się do lepszej selekcji genetycznej i doskonalenia cech produkcyjnych.
Wreszcie, wdrożenie webowej aplikacji e-DNA: ID Bydła przyczyni się do usprawnienia zarządzania dokumentacją hodowlaną, a także umożliwi łatwiejsze zgłaszanie zwierząt do programu ochrony i prowadzenie badań DNA. Dostęp do tej aplikacji umożliwi również łatwiejszą identyfikację mięsa z ras rodzimych, co może zwiększyć świadomość i popularność produktów mięsnych pochodzących od rasy polskiej czerwonej.

SKŁAD GRUPY OPERACYJNEJ


  • Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, 31-047 Kraków, ul. Sarego 2,
  • Gospodarstwo rolne Robert Rajzer, ul. Włókiennicza 9, 37-500 Jarosław
  • Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Osiedlowa 9, 32-082 Karniowice.

KIEROWNIK PROJEKTU


dr hab. Anna Radko prof. IZ PIB
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

NUMER UMOWY O PRZYZNANIU POMOCY


00129.DDD.6509.00072.2022.06

CAŁKOWITY BUDŻET OPERACJI


5 382 724,08 zł

LOKALIZACJĘ REALIZACJI OPERACJI (NUTS3)


Główna: PL822 MAKROREGION WSCHODNI / REGION PODKARPACKIE / PODREGION PRZEMYSKI

CAŁKOWITY BUDŻET OPERACJI


Dodatkowe: PL214 MAKROREGION POŁUDNIOWY / REGION MAŁOPOLSKIE / PODREGION KRAKOWSKI

OBSZAR


Chów i dobrostan zwierząt